برندها
BRAUN MQ535 Hand Blender

گوشت کوب برقی براون مدل MQ535

قیمت از : ۱,۷۷۰,۰۰۰
Braun MQ775 Hand Blender

گوشت کوب برقی براون مدل MQ775

قیمت از : ۲,۹۹۰,۰۰۰
BRAUN MQ785 Hand Blender

گوشت کوب برقی براون MQ785

قیمت از : ۳,۰۹۹,۰۰۰
Bellanzo BBS3505 Hand Blender

گوشت کوب برقی بلانزو مدل BBS3505

BRINA BHB 342 Hand Blender

گوشت کوب برقی سه کاره برینا مدل 342