برندها
Braun J500 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل J500

قیمت از : ۲,۲۲۰,۰۰۰
Bosch MES3500 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

قیمت از : ۲,۴۰۰,۰۰۰
BSSJ3882 Juicer

آبمیوه گیری مدل BSSJ3882

Philips HR1863 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863